КЛИЗАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
КОНТАКТ
 
Делиградска 27
11000 Београд
Србија
Тел. 011/26 85 024
Факс. 011 264 29 90
Тел. 061 230 02 76
klizacki.savez.srbije@gmail.com