КЛИЗАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ДОКУМЕНТА
 
Следећа документа можете преузети.

Елементи за тестове 2014.
Правилник о књизи чланова КСС
Регистрациони правилник КСС
Статут КСС

Пословник о раду скупштине КСС

Правилник о дозволама за рад тренера
Програм за стицање дозвола за рад

Правилници Међународног клизачког савеза (ЕН)

Оснивачки акт ИСУ (превод на српски)

Дисциплински правилник
Такмичарски правилник
Судијски правилник
Правилник за ранг листу 2014

Правилник о критеријумима за kатегоризацију спортиста у клизању

Правилник о безбедности и сигурности