Klizački savez Beograda

Plan javnih nabavki za 2020/21. godinu

Rb Predmet nabavke Procenjena vrednost bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum
pokretanja postupka zaključenj a ugovora izvršenja ugovora
Ukupno 1.250.000
usluge 1.250.000
1.21. Zakup termina za treninge 1.250.000 postupak javne nabavke male vrednosti 2/2020 3/2020 12/2020
Konkursna dokumentacija Preuzmi
Poziv za podnošenje ponude Preuzmi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmi
Odluka o dodeli ugovora Preuzmi