Клизачки савез Београда

План јавних набавки за 2020/21. годину

Рб Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а Врста поступка Оквирни датум
покретања поступка закључењ а уговора извршења уговора
Укупно 1.250.000
услуге 1.250.000
1.21. Закуп термина за тренинге 1.250.000 поступак јавне набавке мале вредности 2/2020 3/2020 12/2020
Конкурсна документација Преузми
Позив за подношење понуде Преузми
Обавештење о закљученом уговору Преузми
Одлука о додели уговора Преузми