Basic Novice Girls
 
Entries
 
No. Name Club Nation
1 Leona DRAGOMANSKA KLA
MKD
2 Kalina IVKOVSKA BET
MKD
3 Mateja PAVLOVSKA LBD
MKD
4 Milana GLAVARDANOV SLA
SRB
5 Ivana JOVANOVIC SLA
SRB
6 Julija MUDRENOVIC SLA
SRB
 
 
Last Update: 02.03.2024 10:39 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.