Kadeti C
 
Entries
 
No. Name Club Nation
1 Mikhail BAZDYREV VOJ
SRB
2 Mihail MAKSYUTOV OLK
SRB
 
 
Last Update: 10.12.2023 21:55 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.