Interpretacije B Devojcice
 
Entries
 
No. Name Club Nation
1 Ada CVETKOVIC OLK
SRB
2 Ana KRSTIC FIG
SRB
3 Lara MEDOVIC VOJ
SRB
4 Una PATARCIC SPA
SRB
5 Ena PETROV VOJ
SRB
6 Milica PRCIC SPA
SRB
7 Ana RAJAK SPA
SRB
8 Elena RAJAK SPA
SRB
9 Jovana SEKULIC MLD
SRB
10 Nina SKORIC SPA
SRB
11 Maria SOLOVEI MLD
SRB
12 Mia VELENDERIC MLD
SRB
13 Tara VULEKOVIC VOJ
SRB
14 Aleksandra ZABAZARNYKH SLA
SRB
15 Iva ZIVKOVIC SLA
SRB
16 Teodora ZLATKOVIC BTF
SRB
 
 
Last Update: 26.03.2023 14:39 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.