Figure skating

Уметничко клизање је зимски спорт у којем инвидуалци, парови, или групе људи изводе скокове, пируете, и остале потезе на леду, често праћени музиком.

Read more

Speed skating

Speed skating is a competitive form of ice skating in which the competitors race each other in travelling a certain distance on skates.

Read more

Pair skating

Ова дисциплина се састоји из мешовитог тима мушкарац/жена. Плесни парови се веома разликују од спортских парова, првенствено по томе што се више фокусирају на компликоване кораке...

Read more